38403010-38469808

 

روز و ساعت

استاد

نتایج

PA2 شنبه-چهارشنبه 18-16 خانم جلالی دریافت فایل
PA3 شنبه-چهارشنبه 20-18
آقای ارکاک
دریافت فایل
PA2 زوج دوم 20-18
آقای ناظمیان
دریافت فایل
PA3 زوج دوم 18-16
آقای نقی پور
دریافت فایل

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir