38403010-38469808

ردیف

عنوان

آغاز

پایان

1

ثبت نام بهار 96

19 اسفند

14 فروردین

28 اسفند

16 فروردین

2

تعیین سطح ورودی های جدید


19 اسفند

14 فروردین


28 اسفند

17 فروردین

3

آغاز و پایان ترم عادی


17 فروردین

1 تیر

4

آغاز و پایان سه روز در هفته (اول)


17 فروردین

 26 اردیبهشت

5

ثبت نام سه روز در هفته (دوم)

21 اردیبهشت

26 اردیبهشت

6

آغاز و پایان سه روز در هفته (دوم)


27 اردیبهشت

4 تیر

 

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir