38403010-38469808

آموزش زبان فرانسه در کالج آذران مشهد

*        زبان فرانسه در کالج آذران از سال 1385 در چهار سطح بین المللی B2,B1,A2,A1تدریس می شود.

*        کلاس های گفتار و شنیدار ویژه زبان آموزان سطح A2 و بالاتر بر پایه متد saison(چاپ 2015/فرانسه) برای اولین بار در ایران در کالج زبان آذران مشهد تدریس می شود.

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir