38403010-38469808

آموزش زبان انگلیسی در کالج آذران مشهد

دوره های عمومی انگلیسی در کالج آذران با متد جدید American English File و با استفاده از 5 کتاب این سری صورت می پذیرد که هرکتاب شامل 4ترم است.

پس از پایان دوره ی عمومی، زبان آموزان در سطوح تخصصی IELTS , CAE, CPE با استفاده از جدیدترین منابع به تحصیل خواهند پرداخت.

همچنین، دوره های مکالمه آسان در کالج آذران به دو روش Talk و Panel صورت میگیرد که در این سطوح زبان آموزان با بهره گیری از جزوات تخصصی و کتاب های جدید به تقویت مهارت گفتاری، شنیداری و لغت می پردازند.

هرفصل دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی(TTC) و کلاس های آموزشی لهجه ی British نیز ارائه میشود.

 

 

درباره ما

برگزار کننده دوره های آموزش زبان

احمد آباد- بلوار رضا- نبش رضا 27

38403010-38469808

info@azaran.ac.ir